Konsument ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń nie tylko przed sądem powszechnym, ale także za pomocą
tzw. "Alternatywnych metod rozstrzygania sporów" (ADR).Metody te są często tańsze ,szybsze i nie wymagają zatrudnienia wyspecjalizowanego prawnika.
Wszystkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przed mediatorów
Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej  w Warszawie,
stosowanie do regulaminu tego sądu obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediacje.


//]]>